Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин
Дата захисту
25.09.2020 14:00
Статус
дисертація захищена