Державне регулювання системи пенсійного забезпечення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н. доц.Кулініч Тетяна Володимирівна
Спеціальність
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
Дата захисту
28.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена