Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ф. н., проф. Бліхар В’ячеслав Степанович
Спеціальність
12.00.12 – філософія права
Дата захисту
12.03.2021 10:00
Статус
дисертація захищена