Екологічно безпечна утилізація відходів поліетилентерефталату використанням їх для капсулювання мінеральних добрив

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту
11.02.2021 12:00
Статус
дисертація захищена