Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
05.10.2020 15:00
Статус
дисертація захищена