Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н. проф. Личенко Ірина Олександрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
30.11.2020 10:00
Статус
дисертація захищена