Спеціалізована вчена рада Д 35.052.04

Термін повноважень ради
18.12.2018 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
  • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
  • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
  • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Голова ради: д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Заступники голови: д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович
E-mail
d35.052.04@lpnu.ua
d35.052.04@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 272-77-61

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Тепломасообмін у вентильованих шарах огороджуючих конструкцій будинків і споруд Лимаренко Олексій Миколайович 12.02.2021 р.
2 Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону Реут Дмитро Тагірович 12.02.2021 р.
3 Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС Галянчук Ігор Романович 18.12.2020 р.
4 Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Романюк Олександр Миколайович 18.12.2020 р.
5 Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку Костик Ігор Володимирович 17.12.2020 р.
6 Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива Юрасова Оксана Георгіївна 17.12.2020 р.
7 Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко Андрій Олександрович 14.06.2019 р.
8 Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень Гарасим Дмитро Ігорович 06.03.2018 р.
9 Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива Мисак Степан Йосифович 06.03.2018 р.
10 Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею Пона Остап Миронович 15.02.2018 р.
11 Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу Кріль Сергій Олександрович 27.10.2017 р.