Спеціалізована вчена рада Д 35.052.04

Термін повноважень ради
18.12.2018 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
  • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
  • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
  • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Голова ради: д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Заступники голови: д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович
E-mail
d35.052.04@lpnu.ua
d35.052.04@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 272-77-61

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Інтерферометр на полімерному оптичному волокні як перетворювач для вимірювання механічних величин Варищук Василь Ігорович 24.09.2021 р.
2 Математичні моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління газотранспортними системами Химко Ольга Мирославівна 14.05.2021 р.
3 Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу Масняк Олег Ярославович 14.05.2021 р.
4 Імпульсні регулятори нелінійних систем керування в тепловій енергетиці Федоришин Роман Миронович 13.05.2021 р.
5 Підвищення ефективності енерготехнологічного процесу спалювання здрібненої деревної біомаси Ялечко Володимир Іванович 13.05.2021 р.
6 Тепломасообмін у вентильованих шарах огороджуючих конструкцій будинків і споруд Лимаренко Олексій Миколайович 12.02.2021 р.
7 Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону Реут Дмитро Тагірович 12.02.2021 р.
8 Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Романюк Олександр Миколайович 18.12.2020 р.
9 Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС Галянчук Ігор Романович 18.12.2020 р.
10 Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива Юрасова Оксана Георгіївна 17.12.2020 р.
11 Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку Костик Ігор Володимирович 17.12.2020 р.
12 Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко Андрій Олександрович 14.06.2019 р.
13 Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень Гарасим Дмитро Ігорович 06.03.2018 р.
14 Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива Мисак Степан Йосифович 06.03.2018 р.
15 Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею Пона Остап Миронович 15.02.2018 р.
16 Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу Кріль Сергій Олександрович 27.10.2017 р.