Напружено-деформований стан та залишковий ресурс залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович
Спеціальність
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
11.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена