Нейроподібні методи та засоби прогнозування параметрів забруднення атмосферного повітря

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Ткаченко Роман Олексійович
Спеціальність
05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
09.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена