Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
Дата захисту
24.12.2020 14:00
Статус
дисертація захищена