Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Романова Альона Сергіївна
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
28.11.2020 10:00
Статус
дисертація захищена