Синтез пероксидів та мономерів на основі кисневмісних гетероциклів та їх властивості

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., доц. Гевусь Орест Іванович
Спеціальність
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту
23.04.2021 16:00
Статус
дисертація захищена