Принципи дизайну інтер’єрів закладів соціального захисту дітей

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
к. арх., доц. Олійник Олена Павлівна
Спеціальність
17.00.07 – дизайн
Дата захисту
21.04.2021 13:00
Статус
дисертація подана до захисту