Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю. н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.12 – філософія права
Дата захисту
21.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена