Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08

Термін повноважень ради
04.03.2020 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
  • 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Голова ради: д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович
Заступники голови: д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович
E-mail
d35.052.08@lpnu.ua
d35.052.08@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-80

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Теорія і методи комп’ютерного опрацювання біосигналів на основі машинного навчання Хома Юрій Володимирович 26.02.2021 р.
2 Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах Возна Наталія Ярославівна 27.11.2020 р.
3 Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами Кочан Орест Володимирович 25.09.2020 р.
4 Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж Лопатко Ольга Олегівна 29.11.2019 р.
5 Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих Рахма Мохаммед Кадім Рахма 29.11.2019 р.
6 Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах Савенко Олег Станіславович 25.10.2019 р.
7 Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах Бочкарьов Олексій Юрійович 27.06.2019 р.
8 Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах Мичуда Леся Зиновіївна 19.04.2019 р.
9 Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів Борецький Тарас Романович 29.03.2019 р.
10 Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів Лагун Ілона Ігорівна 29.03.2019 р.
11 Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем Стрілецький Юрій Йосипович 30.11.2018 р.
12 Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів Ткачук Тарас Ігорович 28.09.2018 р.
13 Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла Кривенчук Юрій Павлович 31.03.2017 р.
14 Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла Хома Анна Володимирівна 24.02.2017 р.
15 Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних Ігнатович Анатолій Олександрович 24.02.2017 р.
16 Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич Олександр Володимирович 28.10.2016 р.
17 Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак Ірина Ігорівна 01.07.2016 р.
18 Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків Василь Васильович 01.07.2016 р.
19 Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів Ліщук Роман Ігорович 27.05.2016 р.
20 Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук Степан Іванович 25.03.2016 р.