Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
Спеціальність
05.27.01 – твердотільна електроніка
Дата захисту
23.12.2020 14:30
Статус
дисертація захищена