Теорія і методи комп’ютерного опрацювання біосигналів на основі машинного навчання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
26.02.2021 12:00
Статус
дисертація захищена