Методи та засоби диференціації фоностатистичних структур функціональних стилів англійської мови

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович
Спеціальність
10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
28.04.2021 15:00
Статус
дисертація захищена