Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради
11.07.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
  • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Заступники голови: д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Вчений секретар: к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
E-mail
d35.052.03@lpnu.ua
d35.052.03@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-07

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Керівництво інноваційною діяльністю підприємств Колінко Наталія Орестівна 24.02.2021 р.
2 Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства Жигало Оксана Юріївна 27.11.2020 р.
3 Стратегічне управління інноваційністю підприємств Колещук Орест Ярославович 09.09.2020 р.
4 Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Ганна Омелянівна 21.02.2020 р.
5 Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Ростислав Зеновійович 21.02.2020 р.
6 Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін Олег Миколайович 24.01.2020 р.
7 Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов Олександр Юрійович 24.01.2020 р.
8 Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Тамара Ігорівна 27.12.2019 р.
9 Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно Альона Юріївна 09.12.2019 р.
10 Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Лілія Володимирівна 01.11.2019 р.
11 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович 01.11.2019 р.
12 Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій Соломія Ігорівна 30.05.2019 р.
13 Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак Олександр Олександрович 30.05.2019 р.
14 Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Роман Віталійович 29.05.2019 р.
15 Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Юлія Григорівна 29.05.2019 р.
16 Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець Оксана Мефодіївна 27.05.2019 р.
17 Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович 27.05.2019 р.
18 Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова Олена Зіновіївна 06.05.2019 р.
19 Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук Вадим Володимирович 06.05.2019 р.
20 Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Юрій Орестович 27.03.2019 р.