Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
  • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Заступник голови: д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна
Заступник голови: д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна
Вчений секретар: д.е.н., проф. Завербний Андрій Степанович
E-mail
d35.052.03@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-07

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Розвиток системної інтеграції в управлінні підприємствами Цікало Євген Іванович 08.01.2024 р.
2 Формування та розвиток венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності Терлецька Вікторія Олександрівна 27.12.2023 р.
3 Ринковий інструментарій формування та реалізації стратегій розвитку слабоурбанізованих територій в умовах трансформації національного господарства Глинський Назар Юрійович 15.12.2022 р.
4 Планування та регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво Баланська Олена Ігорівна 29.09.2021 р.
5 Логістика постачання виробничого обладнання на підприємство Рикованова Ірина Сергіївна 29.09.2021 р.
6 Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу Харчук Вікторія Юріївна 26.08.2021 р.
7 Ургентні інструменти антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції Юринець Оксана Василівна 25.08.2021 р.
8 Економічне оцінювання та державне планування трансформацій власності Познякова Олена Ігорівна 28.04.2021 р.
9 Державне регулювання системи пенсійного забезпечення Жайворонок Ілля Романович 28.04.2021 р.
10 Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення Залуцька Христина Ярославівна 22.04.2021 р.
11 Керівництво інноваційною діяльністю підприємств Колінко Наталія Орестівна 24.02.2021 р.
12 Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства Жигало Оксана Юріївна 27.11.2020 р.
13 Стратегічне управління інноваційністю підприємств Колещук Орест Ярославович 09.09.2020 р.
14 Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Ростислав Зеновійович 21.02.2020 р.
15 Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Ганна Омелянівна 21.02.2020 р.
16 Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов Олександр Юрійович 24.01.2020 р.
17 Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін Олег Миколайович 24.01.2020 р.
18 Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Тамара Ігорівна 27.12.2019 р.
19 Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно Альона Юріївна 09.12.2019 р.
20 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович 01.11.2019 р.