Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX — у першій половині XX ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
02.10.2020 14:00
Статус
дисертація захищена