Спеціалізована вчена рада К 35.052.22

Термін повноважень ради
24.10.2017 р. — 24.10.2020 р.
Спеціальності
  • 21.06.01 Екологічна безпека
Голова ради: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
Заступники голови: д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович
Вчений секретар: к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна
E-mail
k35.052.22@lpnu.ua
k35.052.22@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-53

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький» Колотило Михайло Петрович 16.09.2020 р.
2 Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля Іващенко Олексій Віталійович 03.09.2020 р.
3 Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм Канда Марія Іванівна 28.11.2019 р.
4 Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів Герецун Галина Михайлівна 11.10.2019 р.
5 Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження Сорока Максим Леонідович 11.10.2019 р.
6 Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами Коваль Ірина Ігорівна 27.06.2019 р.
7 Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області) Голодовська Олена Ярославівна 31.05.2019 р.
8 Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів Попович Наталія Пилипівна 31.05.2019 р.
9 Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Тарас Сергійович 15.03.2019 р.
10 Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах Середа Андрій Сергійович 25.10.2018 р.
11 Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем Безсонов Євген Миколайович 27.06.2018 р.
12 Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому Миляник Оксана Вікторівна 08.06.2018 р.
13 Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації Бернацька Наталія Любомирівна 12.05.2017 р.
14 Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами Гивлюд Анна Миколаївна 30.11.2016 р.
15 Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв Синельніков Олександр Дмитрович 30.11.2016 р.
16 Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Наталія Юріївна 05.07.2016 р.
17 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович Віра Тарасівна 26.02.2016 р.