Напружено-деформований стан і розрахунки за деформаційною методикою елементів з деревини при одноразових та повторних навантаженнях

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бабич Євгеній Михайлович
Спеціальність
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
15.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена