Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
16.10.2020 14:00
Статус
дисертація захищена