Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
11.05.2021 13:00
Статус
дисертація захищена