Спеціалізована вчена рада Д 35.052.07

Термін повноважень ради
28.12.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
  • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Голова ради: д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович
Заступники голови: д.т.н., проф. Скорохода Володимир Йосипович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович
E-mail
d35.052.07@lpnu.ua
d35.052.07@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-81

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів Носова Наталія Геріанівна 16.10.2020 р.
2 Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів Небесний Роман Володимирович 25.09.2020 р.
3 Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями Вакулюк Поліна Василівна 27.09.2019 р.
4 Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону Клим Юрій Володимирович 23.05.2019 р.
5 Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації Кубіцька Ірина Іванівна 05.04.2019 р.
6 Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив Корчак Богдан Орестович 05.04.2019 р.
7 Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних Катрук Діана Сергіївна 08.06.2018 р.
8 Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою Нагурський Андрій Олегович 30.03.2018 р.
9 Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля Швед Марія Євгенівна 30.03.2018 р.
10 Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів Гриценко Олександр Миколайович 23.03.2018 р.
11 Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації Лапичак Назарій Ігорович 01.12.2017 р.
12 Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів Палюх Зоряна Юріївна 01.12.2017 р.
13 Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону Дзяман Ірина Зіновіївна 02.12.2016 р.
14 Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів Масюк Андрій Сергійович 02.12.2016 р.
15 Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Юлія Віталіївна 17.06.2016 р.
16 Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч Уляна Василівна 17.06.2016 р.
17 Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій Андрій Ігорович 13.05.2016 р.
18 Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Юрій Валерійович 13.05.2016 р.
19 Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Юрій Борисович 08.04.2016 р.
20 Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Євген Юрійович 08.04.2016 р.