Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Габрель Микола Михайлович
Спеціальність
18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
12.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена