Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
23.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена