Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю. н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
13.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена