Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
01.10.2020 13:00
Статус
дисертація захищена