Обґрунтування параметрів великогабаритних хвильових зубчастих передач приводів потужних машин

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність
05.02.02 – Машинознавство
Дата захисту
05.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена