Спеціалізована вчена рада Д 35.052.13

Термін повноважень ради
06.06.2022 р. — 06.06.2025 р.
Спеціальності
  • 01.04.07 Фізика твердого тіла
  • 05.27.01 Твердотільна електроніка
  • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Голова ради: д.ф.-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович
Заступник голови: д.ф.-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Клим Галина Іванівна
E-mail
d35.052.13@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-27
(032) 258-26-44

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Лазерне мікро- наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів Могиляк Іван Адріанович 13.05.2021 р.
2 Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук Сльотов Олексій Михайлович 23.12.2020 р.
3 Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм Шеховцов Олексій Миколайович 19.12.2019 р.
4 Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик Лях-Кагуй Наталія Степанівна 05.12.2019 р.
5 Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки Бойко Оксана Василівна 28.11.2019 р.
6 Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки Яремчук Ірина Ярославівна 29.11.2018 р.
7 Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки Барило Григорій Іванович 21.06.2018 р.
8 Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі Іващишин Федір Олегович 07.06.2018 р.
9 Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів Турик Павло Михайлович 24.05.2018 р.
10 Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів Садова Марія Михайлівна 24.05.2018 р.
11 Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті Семків Ігор Володимирович 22.03.2018 р.
12 Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів Дупляк Іван Ярославович 06.04.2017 р.
13 Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb) Пекінчак Ольга Володимирівна 06.04.2017 р.
14 Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SіO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки Хрипко Сергій Леонідович 16.03.2017 р.
15 Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками Петришак Василь Степанович 16.03.2017 р.
16 Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв Вісьтак Марія Володимирівна 24.11.2016 р.
17 Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Галина Іванівна 19.05.2016 р.
18 Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Юрій Миколайович 14.04.2016 р.
19 Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Ярослав Антонович 31.03.2016 р.
20 Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Христина Богданівна 31.03.2016 р.