Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Матіко Федір Дмитрович
Спеціальність
05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин
Дата захисту
17.12.2020 12:00
Статус
дисертація захищена