Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н. проф. Волочій Богдан Юрійович
Спеціальність
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
10.12.2020 14:15
Статус
дисертація захищена