Тепломасообмін у вентильованих шарах огороджуючих конструкцій будинків і споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович
Спеціальність
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
12.02.2021 12:00
Статус
дисертація захищена