Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н. Мельник Ігор Володимирович
Спеціальність
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
15.12.2020 13:00
Статус
дисертація захищена