Сумісний процес фільтрування та сушіння дисперсних матеріалів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Ханик Ярослав Миколайович
Спеціальність
05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
11.05.2021 12:00
Статус
дисертація захищена