Економічне оцінювання та державне планування трансформацій власності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф.Алєксєєв Ігор Валентинович
Спеціальність
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
Дата захисту
28.04.2021 16:00
Статус
дисертація захищена