Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
25.09.2020 11:00
Статус
дисертація захищена