Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Бондаренко Борис Іванович
Спеціальність
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
26.03.2021 14:00
Статус
дисертація захищена