Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
27.11.2020 14:00
Статус
дисертація захищена