Створення комплексних екологічно безпечних технологічних процесів переробки колагенвмісних відходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна
Спеціальність
21.06.01 – Екологічна безпека
Дата захисту
29.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена