Рекультиваційні заходи зниження техногенного впливу породних відвалів вугільних шахт на довкілля

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Попович Василь Васильович
Спеціальність
21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту
13.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена