Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. х. н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
11.05.2021 15:00
Статус
дисертація захищена