Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Скрипнюк Олександр Васильович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
07.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена