Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
27.11.2020 12:00
Статус
дисертація захищена