Архітектурно-планувальні риси фортець Півдня України кінця XVII - початку XIX століть

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д. арх. проф. Бевз Микола Володимирович
Спеціальність
18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектуи
Дата захисту
23.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена