Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Древецький Володимир Володимирович
Спеціальність
05.11.13 – прилади та методи контролю та визначення складу речовин
Дата захисту
18.12.2020 12:00
Статус
дисертація подана до захисту