Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Древецький Володимир Володимирович
Спеціальність
05.11.13 - прилади та методи контролю і визначення складу речовин
Дата захисту
12.02.2021 14:00
Статус
дисертація захищена