Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12

Термін повноважень ради
04.03.2020 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
  • 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
Голова ради: д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Заступники голови: д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович
E-mail
d35.052.12@lpnu.ua
d35.052.12@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-04

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя Марусаж Христина Іванівна 14.05.2021 р.
2 Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт Намінат Олександр Сергійович 12.11.2020 р.
3 Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт Лиско Богдан Олегович 12.11.2020 р.
4 Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання Перій Сергій Сергійович 06.12.2019 р.
5 Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський Віктор Адамович 27.06.2019 р.
6 Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк Софія Корниліївна 27.06.2019 р.
7 Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Євгеній Олександрович 19.04.2019 р.
8 Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук Олег Михайлович 19.04.2019 р.
9 Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров Сергій Леонідович 15.03.2019 р.
10 Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Тетяна Юріївна 15.03.2019 р.
11 Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Юрій Петрович 14.03.2019 р.
12 Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч Софія Василівна 14.03.2019 р.
13 Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття Гебрин-Байди Лілія Василівна 21.06.2018 р.
14 Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля) Мендель Вадим Павлович 21.06.2018 р.
15 Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) Досин Соломія Ігорівна 30.11.2017 р.
16 Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд Смолій Катерина Богданівна 30.11.2017 р.
17 Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Богдан Богданович 25.11.2016 р.
18 Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах 25.11.2016 р.
19 Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними Лопушанський Олександр Миколайович 24.11.2016 р.
20 Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк Андрій Ігорович 24.11.2016 р.