Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12

Термін повноважень ради
10.10.2022 р. — 10.10.2025 р.
Спеціальності
  • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
Голова ради: д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Заступники голови: д.т.н., проф. Тревого Ігор Севірович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Согор Андрій Романович
E-mail
d35.052.12@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-04

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Моніторинг техногенно-небезпечних об'єктів засобами радіолокаційної інтерферометрії Дорош Любов Ігорівна 29.12.2021 р.
2 Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя Марусаж Христина Іванівна 14.05.2021 р.
3 Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт Намінат Олександр Сергійович 12.11.2020 р.
4 Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт Лиско Богдан Олегович 12.11.2020 р.
5 Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання Перій Сергій Сергійович 06.12.2019 р.
6 Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський Віктор Адамович 27.06.2019 р.
7 Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк Софія Корниліївна 27.06.2019 р.
8 Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук Олег Михайлович 19.04.2019 р.
9 Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Євгеній Олександрович 19.04.2019 р.
10 Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Тетяна Юріївна 15.03.2019 р.
11 Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров Сергій Леонідович 15.03.2019 р.
12 Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Юрій Петрович 14.03.2019 р.
13 Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч Софія Василівна 14.03.2019 р.
14 Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля) Мендель Вадим Павлович 21.06.2018 р.
15 Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття Гебрин-Байди Лілія Василівна 21.06.2018 р.
16 Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд Смолій Катерина Богданівна 30.11.2017 р.
17 Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) Досин Соломія Ігорівна 30.11.2017 р.
18 Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Богдан Богданович 25.11.2016 р.
19 Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах 25.11.2016 р.
20 Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк Андрій Ігорович 24.11.2016 р.