Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Буряк Костянтин Омелянович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
12.11.2020 10:00
Статус
дисертація захищена