Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович
Спеціальність
18.00.02 — архітектура будівель і споруд
Дата захисту
01.10.2020 10:00
Статус
дисертація захищена